9. 6. 2021

Biblický večer

120. DEUTERONOMICKÝ DODATEK
Exodus 23,20–33
Bez jakéhokoli uvedení Bible pokračuje od
souboru zákonů a předpisů k pohledu do budoucnosti. Od Sinaje pokračuje osvobození
Izraele putováním pouští a postupným obsazováním země. Pro obě tyto etapy Hospodin
ohlašuje svou účinnou pomoc a dává konkrétní pokyny, jak se má izraelský lid zachovat; nejedná se zde o zákony v pravém smyslu slova.
Na dodržení, příp. nedodržení těchto Hospodinových pokynů jsou navázány přísliby požehnání anebo hrozby kletby. Schéma tohoto
odstavce je prosté: ohlášení, příkaz (resp. zákaz), vysvětlení a motivace a nakonec příslib
(resp. hrozba).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.