26. 1. 2020

Žehnání ikon

Při mši v 9 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.