25. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Mnoho měst v Argentině nese jméno nějakého světce nebo náboženské události, i hlavní město se kdysi jmenovalo Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre.
Modleme se za katolíky, aby se jejich víra neprojevovala pouze ve vnějších a formálních záležitostech, ale především v následování Ježíšova laskavého a obětavého života.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.