20. 9. 2022

Růženec a příprava k manželství

Den zasvěcený Sv. Ondřeji Kimovi a druhům. Od 17:00 společná modlitba růžence. v 17:30 mše svatá a v 18:30 příprava k manželství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.