5. 4. 2020

Květná neděle

Do kostela na Květnou neděli může jen jedna rodina: jménem všech nás, kteří do kostela v těchto dnech nemůžeme. Můžeme se však připojit online v 9 hodin a být u Sv. Gotharda aspoň takto spolu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.