1. 12. 2022

První roráty při svíčkách

Ve čtvrtek 1. adventního týdne, tedy 1. prosince se budou konat 1. letošní adventní roráty při svíčkách. Tento čtvrtek v 6:30 v kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.