22. 3. 2020

Streamovaná mše svatá

V 9 hodin se sejdeme opět v kostele, v němž bude Boží lid tentokrát tvořit jen hrstka rodiny jedné ze 4 katechumenů, které ve farnosti máme; v zastoupení probíhá třetí skrutinium.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.