9. 6. 2019

První svaté přijímání dětí

8 dětí z naší farnosti poprvé přistoupí ke sv. přijímání, a to při mši v 10:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.