3. 11. 2021

Biblický večer

126. NÁVOD NA ÚDRŽBU

Exodus 30,1–38

Další část Bible jakoby chtěla nejen Židům, kteří buď pobývají na poušti pod horou Sínaj, putují pouští do Hospodinem zaslíbené země anebo v ní už sídlí a žijí, ale i nám ostatním, kteří Starý Zákon čteme o mnoho set let později, připomenout, že nejen my lidé, ale všechno, co existuje, má být v první řadě zasvěceno Bohu samotnému. Jedna věc je, že člověk věří v Boží existenci, druhou věcí pak to, jakým způsobem tuto skutečnost promítá do svého vztahu k pozemskému životu, toho, co ho obklopuje a s čím se v průběhu pozemského života potýká. Živočišnou říši při popisu rituálů zastupuje krvavá oběť zvířat, říši rostlin připomíná oběť vonných látek a neživý svět, jenž se pro stvořeného člověka v budoucnu stane největším pokušením myslet si, že je jeho výlučným majitelem a přestane se o něj chtít dělit s druhými, je zpřítomněn v drahých kovech, jichž se má člověk při oběti Bohu zříkat.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.