25. 12. 2018

Boží Hod vánoční

Vánoční stromky, koledy, jesličky... neodmyslitelná součást vánočních svátků i v našem kostele sv. Gotharda. Na Boží Hod vánoční (25.12.2018) jsou mše svaté jako v neděli, tj. v 9:00 a v 10:30; na druhý vánoční svátek (sv. Štěpán) je pouze jedna mše, a to v 9:00.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.