3. 3. 2023

Křížová cesta - muži

Nejbližší křížovou cestu tento pátek (3.3.) se budou modlit odvážní muži z naší farnosti. Přijďte se prosím zamýšlet spolu s nimi nad jednotlivými zastaveními této nesnadné postní bohoslužby.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.