3. 9. 2019

Modlitba růžence

Letos uplynou čtyři roky, co s vážným ohrožením života odvezli do nemocnice bývalého administrátora bubenečské farnosti P. Michala Kimáka. Po několika dnech mu teplota vystoupala natolik, že byl vážně ohrožen na životě, proto ho lékaři uvedli do umělého spánku. Po vyléčení masivní infekce se však již z tohoto stavu neprobral a od té doby leží na oddělení paliativní péče. Jeho lidské utrpení má před Bohem určitě smysl, i když mu my na zemi nerozumíme. Možná i díky němu je znát na našem společenství Boží požehnání. Na otce Michala však pravidelně myslíme i my. Každé úterý přede mší svatou (od 17.00) se za něho a jeho zdravotní stav modlíme v kostele růženec.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.