14. 7. 2022

bl.Hroznata

Blahoslavený Hroznata z Ovence (dnešní Bubeneč) byl český šlechtic, narozený kolem roku 1160. Po smrti svého otce vychováván v Krakově, kam se provdala jeho sestra. Po návratu do Čech oženil, ale ztratil ženu i syna. Na svém panství v Teplé založil klášter Premonstrátů a kolem roku 1200 klášter pro sestry premonstrátky v Chotěšově. V nově založeném klášteře v Teplé se stal řeholníkem a opat Jan ho jmenoval svým zástupcem a správcem majetku. Protože se zasazoval za věci kláštera byl zajatý od svých nepřátel a uvězněn. Nechtěl za sebe zaplatit výkupné a proto ho nechali zemřít hlady.
Stalo se tak 14. července 1217.
Na počátku roku 2004 zahájil tehdejší (římskokatolický) plzeňský diecézní biskup František Radkovský kanonizační proces.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.