4. 3. 2020

Biblický večer

ÚTLAK HEBREJŮ V EGYPTĚ
Čím více je však utiskovali, tím více se Izraelité množili a rostli, takže Egypťané z nich měli hrůzu. Egypťané je bezohledně zotročovali, ztrpčovali jim život tvrdou prací s hlínou, cihlami a všelijakou prací na poli; vším možným je krutě utiskovali.
Exodus 1,1-22
Když jsme končili knihu Genezis, Izraelcům se v Egyptě dařilo: díky Josefovi, jenž zastával na faraonově dvoře velmi významné postavení druhého muže v říši, byli i jeho bratři a potomkové, pobývající v úrodné nilské deltě vítanými hosty. Uteklo několik let a téměř pohádkový život v dostatku se najednou mění. Na Izraelce je nahlíženo jako na nežádoucí Hebreje, jichž chce egyptský lid co nejvíce využít pro své práce a zároveň oslabit jejich sílu natolik, aby se v budoucnu nepostavili proti nim a neobrali je o jejich zemi. Je to ještě stále Bohem vyvolený lid?

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.