15. 4. 2020

Modlitba za Andorru

Andorra nedisponuje žádným letištěm ani železnicí. Veškerá doprava se tedy uskutečňuje výhradně po silnicích s celkovou délkou 279 km.
Modleme se za všechny imobilní lidi, kteří nemají žádnou možnost pohybu, aby na ně zbytek obyvatelstva nezapomněl a snažil se jim jakoukoli dopravu zprostředkovat.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.