3. 9. 2021

Výstav Eucharistie

Už ve Starém Zákoně Bůh připomíná Mojžíšovi, aby vedl svůj lid k tomu, že čas, který žijí, je jim dán jako dar, a proto nemají zapomínat za něj pravidelně děkovat Tomu, kdo je jeho dárcem. Proto stanovuje, aby se věřící modlili na začátku každého dne, na začátku každého týdne i na začátku každého měsíce. U Sv. Gotharda je na začátku měsíce vždy první pátek vystavena Eucharistie v pozlacené monstranci, aby si mohli věřící nejen udělat čas na návštěvu kostela, ale přímo se setkat s Ježíšem, který do našeho života jednou vstoupil, a už zůstal. Tentokrát to budou oba bohoslovci, Michal a Jakub, kteří připravili dvouhodinovou adoraci: od 15 hodin až do večerní mše svaté můžete spolu s nimi třeba děkovat za uplynulé léto, dovolenou a prázdniny.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.