28. 4. 2019

Pouť ke sv. Jiří v Libušíně

Poutní mše ve starobylém kostelíku začíná v 16.00.
Putování pro děti s hrami začíná ve 13.00 u kostela v Kladně - Rozdělově.
Hlavním celebrantem bude P. Miloš Szabo, Th.D.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.