21. 8. 2020

Farní víkend v Hejnicích

Stejná víra by nás měla každým týdnem a každým rokem stále více přibližovat nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem. Přikázání lásky k Bohu je podle Ježíše, jehož uznáváme za svého Pána a Učitele, neoddělitelně spjato s přikázáním lásky k bližnímu. Pouto, které nás u Sv. Gotharda pojí, tedy není pouze společné náboženství, ale i skutečné kamarádství a přátelství. Vždyť nikdo přece nechce trávit volný čas s někým, s kým si nerozumí anebo komu nedůvěřuje. Od pátečního odpoledne do nedělního večera 88 farníků tráví společný čas v bývalém františkánském klášteře v Hejnicích. Čekají nás zážitky na výletech, ale i společná sobotní grilovačka a slavnostní nedělní oběd hned po mši svaté ve zdejším nádherném kostele Navštívení Panny Marie.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.