17. 7. 2022

Michalovo kázání a odjezd motorkářů

Příští neděli v 9 hodin při mši svaté káže náš jáhen Michal Hladík, po mši svaté vyrážejí tři motorkáři na letošní pouť, přivítat je zpět můžete ve čtvrtek 21. července, kdy bude večer mše svatá na poděkování za šťastný návrat

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.