7. 2. 2021

Svatogothardští prvokomunikanti

Při streamované mši v 9 hodin předstoupí před kněze (v dostatečných rozestupech) děti, které se ve farnosti i přes ztížené podmínky připravují k přijetí svátostí smíření a eucharistie; nechají si požehnat svíčky, které si pak v neděli 6. června přinesou do kostela na slavnost prvního svatého přijímání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.