22. 1. 2021

Modlitba nešpor

Spolu s dalšími přítomnými se můžete i vy v 17 hodin pomodlit dnešní nešpory tak, jak se tuto večerní modlitbu modlí v celé církvi, nejen kněží a řeholníci.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.