12. 11. 2023

Biřmování udělí otec arcibiskup

V neděli 12. listopadu bude v naší farnosti udělovat otec arcibiskup Jan Graubner svátost biřmování našim pěti farníkům (Anežka, Josef, Jiří, Karel a Václav). V tento den bude pouze tato slavnostní mše v 10:30, přijďte to společně oslavit, do kostela se určitě všichni vejdeme.


Svátost biřmování je navazujícím Božím darem pro již pokřtěného člověka, který nejenže chce dojít k Bohu, v něhož uvěřil, Ježíšovou cestou, kterou přijal jako svou vlastní, ale zároveň si uvědomuje, že to nedokáže vlastními silami a potřebuje k tomu Božího Ducha. Ve východních církvích, které od samého počátku čelily nejdříve pronásledování ze strany římského pohanství a pak záhy pronásledování ze strany islámu, se biřmování uděluje zároveň se křtem. Naproti tomuv církvi západní se kromě výjimečných případů uděluje v době, kdy už je člověk schopen užívat vlastního rozumu nejen natolik, že se rozhoduje, zda chce, či nechce přijmout biřmování, ale také ví, proč ho přijímá, že totiž bez Ducha Svatého se k odvážnému křesťanskému způsobu života pravděpodobně nikdy neodhodlá. Řádným udělovatelem biřmování je biskup, ten dospělé biřmovance buď přijímá ve své katedrále, anebo za nimi přichází do komunit, v nichž žijí a v nichž také chtějí být nadále užitečnými.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.