19. 9. 2023

Příprava k manželství

V úterý v 18:30 po mši svaté proběhne příprava k manželství.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.