7. 3. 2021

Pomazání nemocných

Svátost nemocných je jednou ze svátostí, které nám Kristus zanechal pro život, jaký je: stejně jako ostatní, i tato svátost má své přesné a nezaměnitelné určení: lidé vážně ohrožení smrtí buď svým stářím anebo vážným onemocněním nemusejí být při odchodu z tohoto světa opuštěni ani tehdy, kdyby vedle nich a s nimi nikdo z blízkých nemohl být. Víra ve věčný život v sobě zahrnuje i víru v duchovno: takže stejně jako ten fyzický prostor může být naplněný blízkostí někoho živého, i tento „prostor“ duchovní může naplnit svou podstatou a přítomností Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk. Pomazání nemocných bude letos udělováno buď v domácnostech (nechodící), anebo na osobní pozvání na některou ze čtyř nedělních mší.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.