9. 3. 2023

Synoda - povídání se zástupcem evropského setkání

Papež František nadále vyzývá k synodálnímu procesu; zveme proto všechny, koho zajímá jak a čím žije naše církev, aby přišli na faru ve čtvrtek 9. března, v 17:30 mezi nás přijde jáhen Matěj Jirsa, jenž byl účasten nedávného Evropského synodálního setkání.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.