1. 11. 2019

Výstav Eucharistie 17:00

V pátek 1. listopadu si v církvi připomínáme zasvěcený svátek Všech svatých, jenž není jen dnem oslavy těch, kteří již dosáhli slávy vzkříšení, ale i dnem modlitby za nás, kteří jsme k tomuto cíli povoláni. Myslet si, že se k Bohu „do nebe“ dostaneme sami, je nejen bláhové, ale přímo proti další pravdě víry, která říká, že bez Boží milosti nikdo z nás nemůže být spasen. Proto můžeme tento první listopadový pátek přijít do kostela o něco dříve, již v 17:00 začíná adorace před vystavenou Eucharistií, při níž můžeme o pomoc prosit přímo Pana Ježíše.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.