Aktuality


dnes

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních inform...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti vše...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I ...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem p...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam u...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičen...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemu...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské živ...Sledujte nás na
našem facebookuTechnická správa kostela

Jsem moc rád, že jsou pryč časy, kdy pan farář automaticky všechno uměl a do všeho mluvil. Ono to někdy možná vypadá stejně i dnes, zejména když kněz urputně trvá na svém, a to i přes jiné názory ostatních lidí. Je však rozdíl, zda se jedná o pastorační anebo o technické věci. Zde by měl ve vší skromnosti přijmout nejen názory, ale i rady někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Někoho, jako je Josef MÁRA:

V říjnu roku 2018 jsem byl osloven otcem Milošem s prosbou o technickou správu kostela, na kterou jsem kývl. Jsem moc rád, že jsme mohli s mojí ženou a našimi třemi dětmi pravidelně navštěvovat bubenečskou farnost, než jsme se v září minulého roku odstěhovali mimo Prahu. Ač sám nejsem katolík, byl jsem vychován za komunistické totality v rodině svědků Jehovových, snažil jsem se překonat za velké pomoci mojí manželky Petry svoje předsudky. Ve své životní cestě hledání Boha a pravého křesťanství, cítím v bubenečské farnosti úžasný pokus o vytvoření božího království na zemi, kterému fandím a chci být nápomocen.

Profesí jsem stavební projektant převážně občanské výstavby. Přijmout úkol pro mne znamenal nejprve se seznámit s technickým stavem kostela, nejen vizuálně, jak ho vidíme všichni, ale i z jiných třeba písemných zdrojů. Velkou pomocí pro mne je pan Kopka, který dlouhá léta pečoval o tento kostel a řekl mi mnoho zajímavých věcí. Dále je mým spolupracovníkem Prokop Sedláček, s nímž společně děláme vše, co je potřeba. Otevřeně přiznáváme, že starat se o stavbu kostela, je něco specifického, ale snažíme se tuto výzvu přijmout a nějak se s tím poprat.

Mojí vizí je propracovat se postupem času k pohodovému chodu kostela v tom smyslu, aby se otec Miloš mohl spolu s farností věnovat duchovní práci a aby technické věci musel řešit co nejméně. Rád bych, aby se kostel dostal do stavu, kdy budeme předvídat možné problémy, budeme na ně reagovat, a tím se vyhneme „hašení požárů“ na poslední chvíli. I když se samozřejmě ani tomu u takto složité a staré stavby někdy nevyhneme.

Nyní jsme ve stavu, kdy máme krásně opravenou barokní faru a naše pozornost se pomalu přesouvá ke kostelu. Samozřejmě je potřeba ještě vydechnout a nabrat síly po náročné rekonstrukci fary, ale myslím si, že kostel by se někdy v budoucnosti měl skvět hlavně uvnitř stejnou čistotou a krásou jako naše fara. Za sebe vidím jako důležité nechat si připravit architektonickou koncepci toho, jak by měl kostel spolu se souvisejícími pozemky vypadat, a potom ji začít postupně krok za krokem naplňovat.

Stran aktuálního technického stavu mohu zmínit následující body. V plánu je začít sakristií včetně jejího vybavení a mobiliáře. Elektroinstalace včetně rozvaděče je ve stavu, kdy čeká na kompletní rekonstrukci a následnou revizi. Je nutno nově vyřešit vytápění kostela. Současné plynové klimatizační topení je již technicky zastaralé a svými zplodinami způsobuje šednutí vnitřní výmalby kostela. Je třeba myslet i na řešení prasklin a trhlin. Ve schodech na kůr a půdu řešit červotoč. Finální nové vymalování kostela přijde na závěr. A jako poslední bod by bylo vhodné případně vyměnit a graficky sladit koberce.

Těším se na dobu, kdy na tom kostel bude technicky jako fara a my budeme jen v uvozovkách měnit žárovky.Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.