Aktuality


dnes

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních inform...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti vše...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I ...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem p...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam u...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičen...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemu...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské živ...Sledujte nás na
našem facebookuModlitba růžence

Už svatý Benedikt z Nursie na přelomu 5. a 6. století věděl, že v životě křesťana je důležité vyvážení práce a modlitby. Tomu, kdo dává přednost pouze práci a zanedbává modlitbu, nejen hrozí vyhoření, ale může se z něho stát do sebe zahleděný „dobrý člověk“, který zkrátka hodně umí a hodně dělá. Tomu, kdo dává přednost pouze modlitbě a zanedbává práci, hrozí duchovní pýcha, v níž se rovněž bude považovat za dokonalejšího a „duchovnějšího“ než jsou ti ostatní.
Proto je i v naší farnosti důležitý nejen výčet různých aktivit a společenství, ale i modlitba. Ta, která se odehrává každé úterý před večerní modlitbou, je navíc zaměřena na lásku k otci Michalovi Kimákovi, který naši bubenečskou farnost určitě stále doprovází. I když jeho mysl je u Pána Boha a mezi námi zůstává jen jeho bezvládné tělo. O pravidelnou modlitbu růžence se spolu s Karlem stará jeho manželka Ludmila ŽIŽKOVSKÁ:

Už několik roků se každé úterý přede mší svatou (od 17.00) v kostele sv. Gotharda modlíme růženec. Jak víme, modlitba růžence je modlitba rozjímavá, při níž uvažujeme o událostech z Ježíšova života a prosíme o přímluvu Panny Marie – „Potěšení zarmoucených“, „Pomocnice křesťanů“. Tuto modlitbu se věřící modlí už od středověku, traduje se, že na vzniku modlitby růžence se podílel sv. Dominik, a také 7. října se slaví svátek Panny Marie Růžencové, který ustanovil papež Pius V. na památku vítězství křesťanů v bitvě u Lepanta roku 1571.
Modlitby růžence, obvykle přede mší svatou, se konají v řadě kostelů, a také v našem kostele jsme se v minulých letech přede mší svatou růženec modlili. V současné době se modlíme tajemství bolestná, za otce Michala Kimáka, bývalého administrátora u Sv. Gotharda, předchůdce otce Miloše. V pět hodin odpoledne se tedy scházíme, já s manželem Karlem, naše „zástupkyně“ Marie Bílková, a většinou stejná skupinka věřících, pravidelně k nám také přichází dvojice věřících od sv. Matěje. S radostí uvítáme další farníky či zájemce o tuto modlitbu, při níž se můžeme zklidnit, odpočinout od všedních starostí, rozjímat společně a tím se připravit na následující mši svatou.Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.