Aktuality


dnes

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, posta...Sledujte nás na
našem facebookuModlitba růžence

Už svatý Benedikt z Nursie na přelomu 5. a 6. století věděl, že v životě křesťana je důležité vyvážení práce a modlitby. Tomu, kdo dává přednost pouze práci a zanedbává modlitbu, nejen hrozí vyhoření, ale může se z něho stát do sebe zahleděný „dobrý člověk“, který zkrátka hodně umí a hodně dělá. Tomu, kdo dává přednost pouze modlitbě a zanedbává práci, hrozí duchovní pýcha, v níž se rovněž bude považovat za dokonalejšího a „duchovnějšího“ než jsou ti ostatní.
Proto je i v naší farnosti důležitý nejen výčet různých aktivit a společenství, ale i modlitba. Ta, která se odehrává každé úterý před večerní modlitbou, je navíc zaměřena na lásku k otci Michalovi Kimákovi, který naši bubenečskou farnost určitě stále doprovází. I když jeho mysl je u Pána Boha a mezi námi zůstává jen jeho bezvládné tělo. O pravidelnou modlitbu růžence se spolu s Karlem stará jeho manželka Ludmila ŽIŽKOVSKÁ:

Už několik roků se každé úterý přede mší svatou (od 17.00) v kostele sv. Gotharda modlíme růženec. Jak víme, modlitba růžence je modlitba rozjímavá, při níž uvažujeme o událostech z Ježíšova života a prosíme o přímluvu Panny Marie – „Potěšení zarmoucených“, „Pomocnice křesťanů“. Tuto modlitbu se věřící modlí už od středověku, traduje se, že na vzniku modlitby růžence se podílel sv. Dominik, a také 7. října se slaví svátek Panny Marie Růžencové, který ustanovil papež Pius V. na památku vítězství křesťanů v bitvě u Lepanta roku 1571.
Modlitby růžence, obvykle přede mší svatou, se konají v řadě kostelů, a také v našem kostele jsme se v minulých letech přede mší svatou růženec modlili. V současné době se modlíme tajemství bolestná, za otce Michala Kimáka, bývalého administrátora u Sv. Gotharda, předchůdce otce Miloše. V pět hodin odpoledne se tedy scházíme, já s manželem Karlem, naše „zástupkyně“ Marie Bílková, a většinou stejná skupinka věřících, pravidelně k nám také přichází dvojice věřících od sv. Matěje. S radostí uvítáme další farníky či zájemce o tuto modlitbu, při níž se můžeme zklidnit, odpočinout od všedních starostí, rozjímat společně a tím se připravit na následující mši svatou.Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.