Aktuality


dnes

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních inform...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti vše...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I ...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem p...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam u...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičen...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemu...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské živ...Sledujte nás na
našem facebookuDámský klub - aktivní seniorky

Léta mi rezonuje v hlavě myšlenka z jedněch exercicií: Křesťanství žité pro sebe není Kristovým učením. Kristus nežil pro sebe, ale svůj život dal za druhé. Stejně tak by nemělo být moje kněžství, ale ani naše farnost pouze pro sebe. Když jsme dokončovali rekonstrukci farního centra, tato myšlenka se mi znovu a znovu vracela: mělo by to být místo, kde se budou lidé rádi scházet, aby zde nacházeli inspiraci. A do toho přišla Václava HILBERTOVÁ s nápadem, který nešlo odmítnout:

Po otevření krásně zrekonstruovaného farního centra jsem se nabídla P. Milošovi, že bych ráda vedla skupinu lidí, kteří by se tu mohli věnovat výtvarným pracím. Souhlasil, a tak jsme se začátkem loňského školního roku začaly jednou týdně scházet.

V našem „dámském klubu“, jak si říkáme, zkoušíme různé techniky – plstění z vlny, háčkování, pletení, šití, výrobu květin z obalů od vajíček, výrobu adventních věnců, malé vánoční svícny, korálkové andělíčky a hvězdičky a teď nejnovější pletení z papíru.

Při práci si povídáme, a tak jsme už mohly poznat, co kterou z nás baví, kdo má psa a kdo kočku, jak pěstovat květiny doma i na zahradě, co vařit a péct, kam kdo cestoval, kdo kde pracoval anebo stále pracuje, co dělají děti, co čteme, prostě jak žijeme.

Na jaře přerušila naše schůzky koronakrize a teď na podzim znovu, tak jsme něco vyráběly doma – např. Jana napletla ponožky pro ležící klienty domova ve Staré Boleslavi (anebo Vendulka mikulášské propriety – pozn. otce Miloše), ale už jsme se sešly nad adventními věnci a těšíme se, že po Novém roce budeme moci fungovat normálně.

Zatím jsme jen čtyři, proto bychom uvítaly nové členy; nebojte se mezi nás přijít, naše schůzky jsou přátelské a příjemné :-).

Své výrobky chceme nabídnout i ostatním, komu by se mohly líbit, a když nám na ně a za ně někdo přispěje, peníze použijeme na materiál anebo poskytneme naší charitě na sociální projekty. A tak můžeme mít dobrý pocit, že jsme ještě někomu užitečné.Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.