Aktuality


dnes

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních inform...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti vše...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I ...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem p...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam u...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičen...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemu...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské živ...Sledujte nás na
našem facebookuFarní mládež

Přibližně v září roku 2016 jsem začal pravidelně docházet do bubenečské farnosti a o nějaký ten měsíc později i na setkávání místní mládeže, která vedl Pepa Klain. Tehdy (a ani nikdy před tím) mě nenapadlo přemýšlet o tom, co takové „vůdcovství“ obnáší. Co všechno musí vedoucí zařizovat, jak by měla vypadat jeho úloha v rámci společenství a také role jeho i společenství v rámci celé farnosti.
O to víc jsem se nad tím začal zamýšlet, když jsem byl osloven s nabídkou, zda bych se po Pepovi nechtěl ujmout vedení společenství já. Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, abych mohl na výše zmíněné otázky nalézt odpovědi, a vyjasnit si tak, zda se úkolu chci ujmout. Zbytek školního roku uplynul jako voda a já jsem zjistil, že nejsem o moc moudřejší. Když jsem tak ale nad tím dále přemýšlel, nenacházel jsem vlastně žádný důvod, proč bych se vedení neměl chopit. Napadlo mě, že je třeba to brát jako příležitost zkusit a naučit se něco nového, i když třeba nemám přesnou, nebo dokonce vůbec žádnou představu, jaké to bude a zda to zvládnu. Nakonec jsem na tuto nabídku kývl.
Zatím uplynul necelý rok a já se snažím postupně objevovat, jak žádoucím způsobem svoji roli vedoucího mládeže naplňovat. Na tomto místě se sluší poděkovat zejména Pepovi, díky jehož předchozí práci jsem převzal starost o již zaběhnuté společenství, které je zvyklé nějak fungovat, a nebylo tedy nutné začínat od úplných základů. Také děkuji všem členům společenství za jejich podporu, ochotu a spolupráci, díky nimž můžeme společenství dále rozvíjet, proměňovat a naplňovat dle svých možností jeho roli ve farnosti podle toho, jak ji aktuálně vnímáme a poznáváme. Díky také patří otci Milošovi, který na naše setkání pravidelně dochází a provází nás svým slovem i modlitbou.
Ze zdařilých akcí, které zde chci zmínit proto, že se při nich ukázala schopnost spolupráce uvnitř společenství či s farností, je především mikulášská nadílka z prosince minulého roku a také oslava narozenin otce Miloše.
Zároveň tímto prosím o modlitbu za sebe i za celé společenství i o případné rady, doporučení, návrhy, podněty i kritiku, a to nejen ze strany samotných mladých, tvořících společenství, ale i ze strany ostatních farníků. Vždyť společenství mládeže by nemělo být jen jakousi samostatnou skupinkou uvnitř farnosti, ale mělo by být její nedílnou aktivní součástí. Jistě je spousta možností, jak toho dosahovat. Tyto možnosti já nebo my uvnitř společenství nemusíme vždy vidět, můžete je ale vidět právě vy ostatní, kteří na nás můžete nahlížet „zvenku“.
A konečně: pro vývoj společenství je jistě dobré, přibude-li aspoň občas někdo nový. Vítán je mezi námi každý svobodný ve věku 18–30 let. Scházíme se jednou za 14 dní v pátek na mši svaté nebo po ní.

Vojtěch OTRUBACopyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.