Propagace farnosti

Dobrý novinář je pro každou komunitu či firmu velkýmdarem. Nejen proto, že umí napsat a správně zviditelnit to, na co by se jinakzapomnělo, anebo připomenout široké veřejnosti události, které přesahují rámeckaždodennosti, ale i proto, že nastavuje zpětné zrcadlo těm, o nichž se píše.Čtenář nebo divák totiž může následně sám vyhodnotit pravdivost napsaného činatočeného materiálu. V naší farnosti těch dobrých a slušných novinářůmáme hned několik. Díky dětské upřímnosti jsem jednu dubnovou neděli 2019narazil na jednu z nich. Tereza HELLEROVÁ:

Náš Honzík se před dvěma lety během podávání ruky po nedělnímši zeptal otce Miloše, proč k nám ještě nikdy nepřišel na návštěvu.Zasmáli jsme se dětské upřímnosti a připojili jsme se s manželemk pozvání. Po delším hledání termínu (všichni víme, kolik toho otec má)mohl Honzík (tehdy ještě) ve školce hlásit v pátek paní učitelce, že ovíkendu k nám přijde pan farář. Během návštěvy se otec Miloš zmínil, že bybylo dobré občas připravit nějaké články pro média. Informovat o aktivitách vefarnosti, napsat do novin pozvánky na kulturní i duchovní akce. Dát vědět „ven“o projektech farní charity. Myslela jsem původně, že jen občas pomůžu napsatčlánek někomu jinému, kdo to bude mít na starosti. Ale otec Miloš měl pro měočividně jiný úkol. A svěřil mi na starost propagaci Farnosti Bubeneč. Vytanulomi na mysli možná to stejné, co všem, kteří se ve farnosti chopili nějakéslužby: „Dokážu to? Mám na to sílu a čas?“ Času není nikdy dost… a nebylo anitenkrát. Slavnostní květnovou mši celebroval papežský nuncius Daniel Balvo, aprotože se jeho požehnáním zároveň otevřelo nově zrekonstruované farní centrum,bylo nutné napsat článek hned, ještě v neděli a okamžitě ho rozeslatmédiím.

A tak postupně vznikaly články o adventní charitativní akciStrom splněných přání, články o vánočním představení divadla Říše loutek,články o vojenské mši ke cti blahoslaveného Karla Habsburského, články ooslavách Velikonoc s popisem jednotlivých slavnostních obřadů, články oKoncertu podané ruky nebo o projektu Modlitba za svět.

Ve všech situacích je kromě mě připraven otevřít počítač apsát, co je potřeba, ještě jeden autor a můj zástupce Honza Klička. Textyprocházejí připomínkováním otce Miloše. Ale pak už běží pod značkou „(goth)“ dosvěta. Snažíme se články rozesílat tam, kde by mohly být k užitku,k informaci a inspiraci ostatním. V době koronavirové snad ipovzbuzením.

Až někdy textík o naší farnosti najdete někde v novinách,klidně ho hoďte otci Milošovi do schránky. Ať už jsme ho napsali my nebo někdojiný. Otec Miloš ho připojí do archivu, a kdo ví, jednou třeba bude sloužithistorii, jako nám dnes slouží k poučení prastará kronika bubenečskéfarnosti a kostela sv. Gotharda. Tedy, to by pro mne byla samozřejmě opravdupocta.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.