Aktuality


dnes

Biblický večer

Exodus, kapitoly 25–29 Poslední středu v měsíci věnujeme tématům probíraným v září a říjnu, osobní i společné sdílení má poslou...Sledujte nás na
našem facebookuČasopis Gothard

Když odcházel Jakub do olomouckého konviktu, uvědomil jsem si nejen to, že ho musíme opravdu „pustit“, aby se mohl důkladněji připravovat na dráhu kněze, ale i to, že řada činností a aktivit ve farnosti je najednou ohrožena jeho absencí. Nicméně moje zkušenost s Boží režií i tentokrát potvrdila, že když jsme schopni přiznat si vlastní neschopnost, Bůh se postará. A já věděl, že Jakuba pustit musíme. A že jeho místo ve vytváření a finální redakci časopisu Gothard zkrátka někdo zaujme. A přesně v té době jsem připravoval k svatbě a biřmování člověka, kterého si moc vážím. Muže, s nímž jsem na motorkách v létě prožil krásné čtyři dny. Hudebníka, spisovatele, typografa, a především vynikajícího člověka. František ŠTORM na mou prosbu kývl hned napoprvé. 

 Práci na grafické úpravě měsíčníku Gothard chápu jako malou službu farnosti, které vděčím za velké svátosti. Přestože grafický design v poslední době není mým hlavním oborem - zabývám se více ilustrací a volnou tvorbou - těší mě dělat tištěný časopis čitelnější k lepší komunikaci mezi farníky. Jsem rád, že se společenství v těžkých dobách neomezuje jen na počítačový polosvět, ale má i skutečnou podobu doručení výtisku. Když mi byl úkol svěřen, začal jsem neskromně u loga celé farnosti a mám radost, že návrh se ujal pro tištěná i elektronická média. Typografie značky i farních tiskovin spojuje jedna rodina písem Carot. Tyto fonty jsem dokončoval shodou okolností ve stejné době, a mohl jsem si tak ověřit jejich funkci v praxi.Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.