Časopis Gothard

Když odcházel Jakub do olomouckého konviktu, uvědomil jsem si nejen to, že ho musíme opravdu „pustit“, aby se mohl důkladněji připravovat na dráhu kněze, ale i to, že řada činností a aktivit ve farnosti je najednou ohrožena jeho absencí. Nicméně moje zkušenost s Boží režií i tentokrát potvrdila, že když jsme schopni přiznat si vlastní neschopnost, Bůh se postará. A já věděl, že Jakuba pustit musíme. A že jeho místo ve vytváření a finální redakci časopisu Gothard zkrátka někdo zaujme. A přesně v té době jsem připravoval k svatbě a biřmování člověka, kterého si moc vážím. Muže, s nímž jsem na motorkách v létě prožil krásné čtyři dny. Hudebníka, spisovatele, typografa, a především vynikajícího člověka. František ŠTORM na mou prosbu kývl hned napoprvé. 

 Práci na grafické úpravě měsíčníku Gothard chápu jako malou službu farnosti, které vděčím za velké svátosti. Přestože grafický design v poslední době není mým hlavním oborem - zabývám se více ilustrací a volnou tvorbou - těší mě dělat tištěný časopis čitelnější k lepší komunikaci mezi farníky. Jsem rád, že se společenství v těžkých dobách neomezuje jen na počítačový polosvět, ale má i skutečnou podobu doručení výtisku. Když mi byl úkol svěřen, začal jsem neskromně u loga celé farnosti a mám radost, že návrh se ujal pro tištěná i elektronická média. Typografie značky i farních tiskovin spojuje jedna rodina písem Carot. Tyto fonty jsem dokončoval shodou okolností ve stejné době, a mohl jsem si tak ověřit jejich funkci v praxi.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.