Aktuality


dnes

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, posta...Sledujte nás na
našem facebookuBiblické večery

Čteme knížky, časopisy, různé zaručené i nezaručené informace, tištěné i elektronické. Čím dál více se dostáváme do nebezpečí, že nedokážeme rozlišit, co je pravda a co lež, jaké zprávy jsou důvěryhodné a jaké falešné (tzv. fake news). A v tomto moři napsaných slov je pro nás křesťany jeden jistý přístav. Nejde o lidské, ale o Boží slovo. Bylo napsáno před mnoha lety a bez přiblížení doby, kdy vzniklo a bez autentického výkladu mu nemůžeme rozumět. To však neznamená, že ho nelze sdílet a vzájemně se jeho působením povzbuzovat. S biblickými večery v Bubenči pomáhá Patrik BENDA:

Četba Písma svatého nás učí pokoře i vědomí vlastní jedinečnosti. Inspirované slovo Boží nenabízí – jako ostatně žádná kniha – nějakou bezbřehou interpretační řeku (Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkladu. 2 Petr 1,20), zároveň se specifickým způsobem obrací ke každému z nás.
Otec Miloš nás právě tomu na středečních biblických večerech učí: jednotlivé starozákonní příběhy zasazuje do kontextu (Na co jsou dlouhatánské, neúplné a vzájemně si neodpovídající genealogické seznamy předků?), přibližuje jejich někdejší, židovské čtení (Proč při Ježíšově zjevení u Tiberiadského moře Šimon Petr a jeho druzi chytili přesně 153 ryb?), doplňuje potřebné jazykové, geografické (Proč se není radno samo o sobě v Palestině otáčet při vedení pluhu?) i archeologické (Jak mohl Jiftách Gileadský učinit tak neuvážený slib Hospodinovi?) poznatky, z titulu učitelského úřadu církve nás vede k poučenému čtení svatého textu. Ruku v ruce s tím nás vybízí i povzbuzuje k vlastnímu čerpání z Bible, k naslouchání Božímu slovu mířícímu k našim životům tady a teď.
Nově chceme tento důležitý rozměr Písma podpořit samostatnými večery (vždy poslední středy v měsíci), kdy nebude pokračovat výklad, ale s odstupem se budeme moci vrátit a vyjádřit k předchozím „hodinám“. Nepůjde o nějaké sebeexhibice, „sezení anonymních bibloholiků“, kdo nechce, ať nemluví: sebeučenější výklad však nepředá to osobní, konkrétní působení Božího slova na nás. Už u Adama Hospodin usoudil, že „není dobré, aby člověk byl sám“. Chceme se učit naslouchat druhým i umět se podělit o soukromě zažité, vzájemně se inspirovat.
Písmo svaté nás učí pokoře i vědomí vlastní jedinečnosti.Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.