Aktuality


dnes

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, posta...Sledujte nás na
našem facebookuPěší pouť

Půst, pokání, kajícnost – to jsou pojmy, které ke katolictví patří odjakživa, a to tak silně, že se staly součástí našeho slovníku, aniž bychom už dnes nejen znali, ale především praktikovali jejich obsah. Osobní a dobrovolné odříkání se něčeho příjemného, a to nejen jako prosba k Bohu za vyslyšení našich modliteb (kéž by to fungovalo aspoň takto!), ale především jako odčinění našich hříchů a pohoršení. A proto kdysi ve farnosti vznikla myšlenka v postní době vykonat jednu pěší kající pouť. Zorganizovat to nebylo a není vůbec jednoduché. Proto děkuji těm, kteří si to vzali na starost: Adam a Anna PODOJILOVI:

Putování českou krajinou patří k našim oblíbeným společným aktivitám. Díky účasti na přípravě farních poutí, které se konají jedenkrát ročně, obvykle v březnu během postní doby, máme možnost využít naši zálibu v alespoň malý prospěch farnosti. Pro uspořádání poutí jsme zatím vybírali méně typická místa, která svojí hloubkou a historií stojí za udržení v paměti a zároveň umocňují kající ráz poutě. V posledních letech pouť směřovala do Hájku k loretě ve františkánském klášteře nedaleko Červeného Újezdu a do vzdálenějších Skoků u Žlutice ke kostelu Navštívení Panny Marie.

Pouť je připravována v předstihu, kdy naším úkolem je vymyslet cíl poutě a návrh optimální pěší trasy. Otec Miloš zajišťuje komunikaci se správou poutního místa, případně autobusovou dopravu, je-li cíl poutě v méně dostupné oblasti, a v neposlední řadě duchovní program po dobu poutě.

Jednodenní putování v tichosti je završeno společnou mší. Letošní rok bude pouť směřovat do obce Svatý Jan pod Skalou ke kostelu Narození sv. Jana Křtitele.Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.