Aktuality


dnes

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, posta...Sledujte nás na
našem facebookuPáteční nešpory

To, že je naše komunita u Sv. Gotharda považována za živou farnost, mě pochopitelně těší. V samotném přívlastku „živá“ je totiž obsaženo i slovo „život“, který vystihuje nejen přítomnost živých osob různých věkových kategorií, ale především jejich vzájemné propojení, projevující se v dalších činnostech a aktivitách, jichž bylo před koronavirovou krizí přehršle. Jsem si však stále vědom toho, že život farní obce musí být založen nikoli na faráři, i když je důležitou osobou, ale přímo na Bohu. Proto vítám i malá modlitební společenství, která nás všechny podepírají a vyprošují požehnání pro naše farní společenství. Každý pátek přede mší svatou vede večerní modlitbu nešpor Josef DATEL.

Nevyrůstal jsem v praktikující věřící rodině, k víře jsem se proto dostával jen postupně. Jak se později ukázalo, na mé cestě k víře byl zásadní jeden večer strávený s babičkou, když mi bylo asi 10 let. Zaujalo mě, jak upřímně Pánu Ježíši děkovala za prožitý den, a já vnímal, s jakou samozřejmostí Ho brala jako nedílnou součást svého života. Pro mě to byl úplně nový a silný prožitek, který jsem do té doby neznal. Když jsem koncem 90. let začal intenzívněji hledat Boha a víru, byla to právě babiččina slova, která se vynořila z hlubin dávných vzpomínek. Krátký zážitek, který mi ukázal další směr, kterým se babičce podařilo předat víru ob jednu generaci a přes vzdálenost 30 let. Jak málo někdy stačí, aby se člověk dozvěděl to podstatné…

S denní modlitbou církve jsem se setkal krátce po křtu a od začátku mě zasáhla vnitřní krása této liturgie, ať zpívaná, nebo recitovaná. Hluboké myšlenky, nádherné básnické obrazy starých židovských žalmů, modlitba promodlená mnoha generacemi v průběhu celé historie křesťanství od jeho počátků. Někdy obtížně srozumitelné pasáže, promlouvající k nám přes most mnoha staletí…

Když jsem byl osloven otcem Milošem, zda bych ve farnosti mohl vést modlitbu nešpor, s radostí jsem souhlasil. Chtěl jsem zprostředkovat tuto modlitbu dalším zájemcům a ukázat její krásu, moudrost a hloubku. Věřím, že to může být jedna z možných cest, jak přivést Boha do svého každodenního života, jako se to stalo mně. Modlitbu nešpor připravujeme pro farnost již druhým rokem společně s Dášou, které jsem za podporu velmi vděčný. Jsem moc rád, že se tuto aktivitu daří udržet, stejně jako pravidelnou modlitbu růžence. Vnímám to jako velký dar – společenství, které se modlí k Bohu, je společenství naděje, víry a lásky.

Denní modlitba církve (též liturgie hodin nebo hovorově modlitba breviáře) je oficiální liturgickou modlitbou západní církve a její stěžejní části jsou ranní a večerní chvály. Denní modlitba církve navazuje na staletí židovské modlitby žalmů a objevuje se již v křesťanských obcích prvních století. Současná podoba modlitby je daná liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu, která ji zkrátila (lat. breviare) a zjednodušila. Večerními chválami (nešpory) děkujeme za skončený den, prosíme o odpuštění hříchů, své myšlenky obracíme k Pánu a duchovně se propojujeme v rámci naší univerzální světové církve s mnoha milióny dalších modlících se katolíků.

Texty potřebné k modlitbě jsou obsaženy v liturgické knize nazývané breviář. Pokud se modlitba zpívá, příslušné chorální nápěvy jsou v tzv. antifonáři. Texty breviáře na každý den jsou k dispozici také on-line na stránkách breviar.cz, včetně verze pro mobilní zařízení.Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.