Aktuality


dnes

Biblický večer

30. listopadu 2022 158. POKYNY PRO KNĚZE Leviticus, kap. 21 Protože Izrael má uprostřed jiných národů představovat Svatého Boha, posta...Sledujte nás na
našem facebookuTechnická správa kostela

Jsem moc rád, že jsou pryč časy, kdy pan farář automaticky všechno uměl a do všeho mluvil. Ono to někdy možná vypadá stejně i dnes, zejména když kněz urputně trvá na svém, a to i přes jiné názory ostatních lidí. Je však rozdíl, zda se jedná o pastorační anebo o technické věci. Zde by měl ve vší skromnosti přijmout nejen názory, ale i rady někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Někoho, jako je Josef MÁRA:

V říjnu roku 2018 jsem byl osloven otcem Milošem s prosbou o technickou správu kostela, na kterou jsem kývl. Jsem moc rád, že jsme mohli s mojí ženou a našimi třemi dětmi pravidelně navštěvovat bubenečskou farnost, než jsme se v září minulého roku odstěhovali mimo Prahu. Ač sám nejsem katolík, byl jsem vychován za komunistické totality v rodině svědků Jehovových, snažil jsem se překonat za velké pomoci mojí manželky Petry svoje předsudky. Ve své životní cestě hledání Boha a pravého křesťanství, cítím v bubenečské farnosti úžasný pokus o vytvoření božího království na zemi, kterému fandím a chci být nápomocen.

Profesí jsem stavební projektant převážně občanské výstavby. Přijmout úkol pro mne znamenal nejprve se seznámit s technickým stavem kostela, nejen vizuálně, jak ho vidíme všichni, ale i z jiných třeba písemných zdrojů. Velkou pomocí pro mne je pan Kopka, který dlouhá léta pečoval o tento kostel a řekl mi mnoho zajímavých věcí. Dále je mým spolupracovníkem Prokop Sedláček, s nímž společně děláme vše, co je potřeba. Otevřeně přiznáváme, že starat se o stavbu kostela, je něco specifického, ale snažíme se tuto výzvu přijmout a nějak se s tím poprat.

Mojí vizí je propracovat se postupem času k pohodovému chodu kostela v tom smyslu, aby se otec Miloš mohl spolu s farností věnovat duchovní práci a aby technické věci musel řešit co nejméně. Rád bych, aby se kostel dostal do stavu, kdy budeme předvídat možné problémy, budeme na ně reagovat, a tím se vyhneme „hašení požárů“ na poslední chvíli. I když se samozřejmě ani tomu u takto složité a staré stavby někdy nevyhneme.

Nyní jsme ve stavu, kdy máme krásně opravenou barokní faru a naše pozornost se pomalu přesouvá ke kostelu. Samozřejmě je potřeba ještě vydechnout a nabrat síly po náročné rekonstrukci fary, ale myslím si, že kostel by se někdy v budoucnosti měl skvět hlavně uvnitř stejnou čistotou a krásou jako naše fara. Za sebe vidím jako důležité nechat si připravit architektonickou koncepci toho, jak by měl kostel spolu se souvisejícími pozemky vypadat, a potom ji začít postupně krok za krokem naplňovat.

Stran aktuálního technického stavu mohu zmínit následující body. V plánu je začít sakristií včetně jejího vybavení a mobiliáře. Elektroinstalace včetně rozvaděče je ve stavu, kdy čeká na kompletní rekonstrukci a následnou revizi. Je nutno nově vyřešit vytápění kostela. Současné plynové klimatizační topení je již technicky zastaralé a svými zplodinami způsobuje šednutí vnitřní výmalby kostela. Je třeba myslet i na řešení prasklin a trhlin. Ve schodech na kůr a půdu řešit červotoč. Finální nové vymalování kostela přijde na závěr. A jako poslední bod by bylo vhodné případně vyměnit a graficky sladit koberce.

Těším se na dobu, kdy na tom kostel bude technicky jako fara a my budeme jen v uvozovkách měnit žárovky.Copyright © 2018 - 2022 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.