Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem,
bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P.  Miloš Szabo, farář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
25. neděle v mezidobí/
sv. Januárius
Zita10:30 křest Františka Holečková
15:00 příprava k biřmování
17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte
9:00
10:30
20.9. 2021
sv. Ondřej Kim, Pavel a druhovéOleg18:30 zkouška pěveckého sborunení
21.9. 2021
svátek sv. MatoušeMatouš15:00 náboženství (A)
16:00 náboženství (B)
17:00 modlitba růžence (za Bhútán)
17:30 náboženství (C)
18:30 příprava k manželství II.
17:30
22.9. 2021
sv. Mořic a druhovéDarina15:00-16:30 úřední hodiny
18:30 biblický večer
17:30
23.9. 2021
sv. Pio z PietrelcinyBerta6:30
24.9. 2021
sv. GerardJaromír15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 modlitba nešpor
18:30 setkání hledačů
17:30

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.