Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farářPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. Mikuláš TavelićSáva9:00 aktivní senioři6:30
15.11. 2019
sv. Albert VelikýLeopold17:00 společné nešpory
18:30 setkání hledačů (11)
17:30
16.11. 2019
sv. Markéta Skotská/
sv. Gertruda
Otmar není
17.11. 2019
33. neděle v mezidobí/
sv. Alžběta Uherská
Den boje za svobodu a demokracii/ Mahulenastátní svátek9:00
10:30
18.11. 2019
posvěcení římských bazilik
sv. Petra a Pavla
Romana17:30 společná modlitba
na faře
19:00 zkouška sboru
není
19.11. 2019
sv. MechtildaAlžběta15:00 náboženství
(skupina A)
16:00 náboženství
(skupina B)
17:00 modlitba růžence
17:30 náboženství
(skupina C)
18:30 zasedání Pastorační rady farnosti
17:30

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.