Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Streamované bohoslužby z předchozích týdnů a měsíců naleznete na youtube kanálu BOHOSLUŽBY OD SV. GOTHARDA


od neděle 9. května 2021 nestreamujeme,

preferujte prosím osobní účast na nedělní mši svaté:

sobota 17:30 (s nedělní platností), neděle 9:00 a 10:30


Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P. Miloš Szabo, farář

Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. VítVít15:00 náboženství (A)
17:00 modlitba růžence (za Benin)
17:30 náboženství (C)
17:30
16.6. 2021
sv. BenonZbyněk18:30 biblický večer (Uzavření Smlouvy)17:30
17.6. 2021
sv. AvitusAdolf6:30
18.6. 2021
sv. Řehoř Barbarigo/
sv. Marina
Milan15:00-17:00 otevřený kostel
17:00 modlitba nešpor
17:30
19.6. 2021
sv. Jan Nepomuk Neumann/
sv. Romuald
Leoš17:30 (nedělní)
20.6. 2021
12. neděle v mezidobí/
sv. Silverius
Květa10:30 Te Deum
14:00 kurz první pomoci
9:00
10:30

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.