Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Streamujeme pro vás:

29.3.2020 v 9.00 nedělní mše sv.:

https://www.youtube.com/watch?v=3HbNLiIXgu4

28.3.2020 návrat zrestaurované sochy Panny Marie Lurdské:

https://www.youtube.com/watch?v=1dvSqgLNEKk

27.3.2020 výstav Eucharistie s požehnáním:

https://www.youtube.com/watch?v=RrjVInqy2Vw

26.3.2020 výlet s dětmi, Danielou a Biblí:

https://www.youtube.com/watch?v=SQ95zerj6Dk

25.3.2020 mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně:

https://www.youtube.com/watch?v=GLO52d_PNU0

24.3.2020 pohřební mše svatá za Jarmilu Svobodovou:

https://www.youtube.com/watch?v=SSUCWBW2SQ0

23.3.2020 koncert díků pro všechny nasazené, kteří pomáhají: 

(varhany: Ludmila Juránková, zpěv: Jana a Václav Sibera)

https://www.youtube.com/watch?v=rgdoUs3AAy4

22.3.2020 nedělní mše svatá s třetím skrutiniem:

https://www.youtube.com/watch?v=hNJ4TxIBhac

Streamovaná videa 15.-21.3.2020


O AKTIVITÁCH FARNOSTI AKTUÁLNĚ PLATÍ INFORMACE V NÍŽE ZOBRAZENÉ

ELEKTRONICKÉ VERZI PASTORAČNÍHO PLÁNU.


Vážení návštěvníci, milí farníci,
    

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.                                    
    
P.  Miloš Szabo, farář Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá

Copyright © 2018 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.