Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

STREAMOVANÉ BOHOSLUŽBY

NOUZOVÝ PROVOZ VE FARNOSTI BUBENEČ


NEDĚLE 18.10.2020:

mše svatá v 9:00 a 10:30 v kostele pouze pro předem určené farníky

sledujte bohoslužbu online anebo v kostelní zahradě u reproduktorů


Vážení návštěvníci, milí farníci, 

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem, bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou - když se naplní naše pozemské dny - mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.                                    
    
P.  Miloš Szabo, farář Pastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá
DNES
sv. HilarionBrigita15:00-17:00 otevřený kostel17:30
22.10. 2020
sv. Jan Pavel II./
sv. Marie Salome
Sabina9:00 dámský klub6:30
23.10. 2020
sv. Jan KapistránskýTeodor15:00-17:00 otevřený kostel (výstav Eucharistie)
17:00 modlitba růžence
17:30 (za P. Michala Kimáka)

Copyright © 2018 - 2020 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.