Farnost sv. Gotharda Praha-Bubeneč

Vážení návštěvníci, milí farníci,

vítejte na stránkách naší bubenečské farnosti. Chceme být nablízku všem slušným lidem,
bez ohledu na vyznání, kteří i v dnešní době hledají hodnoty, které přetrvaly celá staletí, dávají naději nejen na pokojné soužití lidí v místní komunitě, ale i na přežití lidstva jako takového. Jako křesťané se chceme inspirovat Ježíšem Kristem, a nejen slovy hlásat to, v co a v koho jsme uvěřili, ale i svým každodenním životem ho zkusit následovat. Aby lidé byli skutečnými lidmi, stvořenými Bohem nejen pro tento svět, ale pro věčnost, aby lidé opět nalezli smysl obětavého života pro druhé, abychom se jednou – když se naplní naše pozemské dny – mohli s nadějí odebrat z tohoto světa do věčnosti. Jsme bubenečskou farností sv. Gotharda a rádi vás mezi sebou přivítáme. Zde na těchto stránkách i v našem milém a útulném kostele na Praze 6.

P.  Miloš Szabo, farář


FARNOST POMÁHÁ UKRAJINĚ

Od čtvrtku 24. února 2022 je svět v reálné válce. Zatím jsou ve válečném stavu Rusko a Ukrajina, v okamžiku, kdy se rozhodne zbytek světa vojensky pomoct Ukrajině anebo když bude Rusko pokračovat ve snaze "demilitarizovat a denacifikovat" třeba Estonsko, Litvu nebo Lotyšsko, které jsou součástí NATO, nastává třetí světová válka. Týká se nás to tedy všech mnohem více, než si v tuto chvíli asi v pudu sebezáchovy připouštíme.

Co můžeme dělat?

Nejhorší je sedět se založenými rukami, čekat a dívat se, zda někdo jiný něco udělá.

Stejně tak není pravda, že nemůžeme dělat vůbec nic. Některé zlo lze přemoct pouze půstem a modlitbou (tedy nejen modlitbou!). V prvních měsících jsme pomáhali osobně (rodinám z válečných zón) i finančně (podporou aspoň několika z Ukrajinců, kteří se ocitli na kraji životní bídy, jakož i rodinám, které utečence ubytovávaly).

Nyní se snažíme pomáhat především modlitbou: lze se zapojit do skupiny, v níž se každý střídá v modlitbě za ukončení války tak, aby vznikl každý den od večera cca do půlnoci pomyslný modlitební řetěz: 30 minut věnujeme každý doma modlitbou mj. i za ty, kteří v tu samou dobu nemohou kvůli válce spát. Obsah této půlhodiny je na každém dobrovolníkovi: někdo se modlí vlastními slovy, jiný vytáhne růženec, čte si z Bible, další má odněkud stažené speciální modlitby, jiný zase to vše zkombinuje.

Prosíme, vojákům i modlícím se někdy docházejí síly a potřebují vystřídat... Zaregistrujte se i vy (kdykoli!) kliknutím do skupinky

https://chat.whatsapp.com/HtPOiUOfHSO2xJxtLglItVPastorační plán

denliturgický kalendářsvátekaktivitamše svatá

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.