Rekonstrukce fary

V letech 2018-2019 byla pod pečlivým dohledem památkových úřadů i našich farníků citlivě zrekonstruována pozdně barokní fara u kostela sv. Gotharda v Bubenči: v prvním patře se nachází byt kněze, zatímco v dolním patře je vybudováno moderní komunitní centrum, sloužící pro různá setkávání nejen farníků, ale všech lidí, kteří pod vedením našich dobrovolníků respektují nastavená pravidla a provozní řád.

Projekt č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000587 „Stavební úpravy fary na komunitní centrum u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce fary ve vlastnictví Římskokatolické církve u kostela sv. Gotharda na komunitní centrum. Fara byla využívána jako farní centrum a v omezené míře zde byly realizovány aktivity pro různé skupiny osob. Díky realizaci projektu bylo vybudováno komunitní centrum, které poskytuje pravidelné aktivity pro osoby z cílových skupin.

časopis STAVBA (stavba_fara_v_bubenci1607508234.pdf)
Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.