Možnost využití

Aktivity a akce, probíhající v komunitním centru ze rozdělit do čtyř skupin, které zároveň určují i prioritu:

I. aktivity farní: sem patří veškerá pravidelná či nepravidelná setkávání, organizovaná farností u Sv. Gotharda (výuka náboženství, biblické večery, setkání mládeže, ministrantská nebo dívčí setkávání, akce farní charity, zkoušky pěveckého sboru, zasedání farních rad apod.)
II. aktivity farníků: všechno, co směřuje k tomu, aby se menší nebo větší skupiny farníků lépe poznaly anebo aby někteří z těch, kteří se cítí být součástí farnosti, mohli zde uspořádat nějakou přátelskou nebo rodinnou akci (křtiny, pohoštění po pohřbu, oslava jubilea, přátelské posezení, rodinné grilování, apod.)
III. aktivity komunitní Prahy 6: do těchto akcí lze počítat jakoukoli aktivitu, jejímž cílovou skupinou jsou jednotlivci anebo skupiny, bydlící nebo působící na Praze 6
IV. aktivity ostatní: různá menší školení, konference anebo časově omezená a nepravidelná setkání komerčních i nekomerčních subjektů.

Protože farnost samotná patří do neziskového sektoru a chce vyjít vstříc i těm, kteří se ocitají v materiální nouzi, prostory komunitního centra nepronajímá. Chce-li někdo přispět na běžný provoz (elektřina, voda, topení, opotřebování nábytku a nádobí apod.), může tak učinit formou daru.
Nutnou podmínkou je respektování duchovního charakteru prostor katolické fary a dodržování pravidel, která po rezervaci v kalendáři rezervací (viz sloupeček vlevo) obdržíte od správce centra.
Přihlašujte se tedy buď nejdříve dotazem na možnost, a to elektronicky na adrese farar@farnostbubenec.cz, anebo v případě aktivit ve skupině I. a II. přímo kliknutím na konkrétní datum v tomto kalendáři, kde si vyberete konkrétní hodinu a prostor/y. Do několika dnů se Vám ozve zpět správce, který Vás seznámí s dalšími podrobnostmi a se způsobem předání klíčů.

správce fary: Matej JENDROĽ, spravcefary@farnostbubenec.czCopyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.