Kronika

Dne 31. srpna 1835 nejvyšší purkrabí Království českého Karel hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína vydal nařízení, aby v každém městě a každé obci s právem trhu v Čechách byla zavedena kronika v jazyce německém nebo latinském. K tomuto pokynu se přidalo 12. listopadu 1835 Arcibiskupské knížecí konzistorium (pražským arcibiskupem byl Ondřej Alois hrabě Ankwicz ze Skarbek-Poslawice), které nařídilo, aby se stejná kronika vedla i na všech aktuálně existujících farách.

V té době byl v Předním Ovenci (roku 1904 byl změněn název na Bubeneč, zatímco Zadní Ovenec se stal Trojou) farářem P. Karel Ullick, jenž se tohoto úkolu zhostil, a počínaje 1. lednem 1836 začal psát kroniku svatogothardské farnosti, která je zachována až do dnešních dnů.

Zásluhou našeho kronikáře Štěpána Duháně a dr. Miroslava Kunštáta z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy, jenž pracuje na věrné transliteraci původního textu, ve farním časopisu postupně přinášíme soudobý přepis této kroniky v českém jazyce.Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.