21. 1. 2024

Koncert podané ruky 17:00

V rámci ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů se koná v našem kostele již tradiční Koncert podané ruky: na varhany hraje Linda Juránková, na flétnu Monika Herianová a zpívá Jana Sibera. Přijďte spojit příjemný poslech s duchovním rozměrem a přispět tak v dnešní době nejednoty k umění podat si ruce s lidmi jiných církví i mezi sebou navzájem.

Zní to téměř neuvěřitelně, ale předchozí roky byl pojem „podaná ruka“ hodně poznamenán strachem z šíření nákazy a nejeden člověk si před podáním ruky dlouze dezinfikoval tu svou, aby se vyhnul nákaze koronaviru i všem ostatním, které by ho ohrozily na životě.
I přesto se v bubenečském kostele svatého Gotharda konala akce nazvaná Koncert podané ruky, při níž naši operní pěvci Václav a Jana Siberovi zazpívali výběr duchovních árií a písní v rámci pravidelné modlitby za sjednocení křesťanů.
Také letos budou k nám do kostela pozváni křesťané jiných církví a sborů na Praze 6, abychom si s nimi my katolíci symbolicky podali ruku poté, co se společně pomodlíme modlitbu Otčenáš, v níž prosíme Boha Otce, aby nám odpustil hříchy stejně, jako je odpouštíme i my, zbavil nás Zlého a naším prostřednictvím aby se na zemi šířilo Boží království. A pokud nepřijdou pozvaní, zkusme si udělat společný nedělní večer aspoň my sami. Podat si navzájem ruku má smysl i mezi námi gothardskými.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.