FARNÍ CHARITA

Nepopírám, že se mi s Terkou spolupracovalo výborně. Často nebylo potřebné nic říct, ani nic zařizovat: dokázala nejen vidět kolem sebe potřebné, ale i odhadnout, jak bych si pomoc představoval i  já jako farář společenství, které i ona v charitní činnosti zastupovala. Musela být často unavená, možná i nedoceněná námi všemi. Jsem jí nesmírně vděčný. Stejně jako těm, kteří tuto oblast našeho života po ní přebírají. Anežka a František Holečkovi.

 

Navazujeme!

Nevíme, jakým směrem se bude ubírat epidemiologická situace po prázdninách. Nevíme, co budeme moct dělat, kam budeme moct vyrazit a za jakých podmínek…nicméně to, co alespoň v obrysech víme, je, že od září přebíráme po Terce Lajblové vedení charitní činnosti farnosti. Terce tímto děkujeme za dosavadní působení a věříme, že se nám v mnohém podaří na její činnost navázat.

S organizací podobné činnosti nemáme valné zkušenosti, nicméně pevně věříme, že čas a energie, kterou do této činnosti můžeme vložit, bude prospěšná nejen bubenečské farnosti, ale i širšímu okolí.

Co nás čeká?

V průběhu října bychom uspořádali první akci. Ta by byla zaměřena na mezigenerační dialog seniorů a mladších generací, který je v této době více než jindy žádoucí. Konkrétní podoba ještě nemá jasné obrysy, pravděpodobně se bude jednat o společnou návštěvu divadla, koncertu…, bude se to odvíjet od aktuální epidemiologické situace a pravidel pro návštěvu společenských akcí. O konkrétní podobě budeme včas vhodnými prostředky informovat.

Stejně jakov minulých letech se i letos uskuteční akce Strom splněných přání. Detaily o této akci uveřejníme v některém z příštích čísel časopisu Gothard.

Ve spolupráci s kompetentními budeme také monitorovat individuální potřeby tam, kde se nedostává, a tyto potřeby vhodným způsobem kompenzovat.

 Anežka a František HolečkoviCopyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.