Aktuality


dnes

Modlitba za svět - 18:15 večer pro Botswanu

Začínáme se modlit za africkou zemi se stabilní demokracií, ale velkým počtem HIV pozitivních obyvatel. 18:15 prezentace základních inform...

8. 12. 2021

Biblický večer

126. BOŽÍ PŘÍTOMNOST Exodus 33,1–23 Do tísnivé atmosféry předchozích kapitol knihy Exodus, kde se dozvídáme nejen o závažnosti vše...

9. 12. 2021

Druhé Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši...

10. 12. 2021

Adventní nešpory

Jsou mezi námi určitě takoví farníci, kteří nejsou líní ani méně zbožní, ale jednoduše jim ranní mše v adventu opravdu nevyhovují. I ...

11. 12. 2021

Výzva k domluvení návštěvy kněze u starých a nemocných

Prosíme příbuzné, aby návštěvu domluvili e-mailem do neděle 12. prosince 2021. Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem p...

15. 12. 2021

Biblický večer

127. OBNOVENÍ SMLOUVY Exodus 34,1–35 Opět je Mojžíš Bohem vyzván, aby zanechal lid v táboře a vystoupil na horu Sinaj. Tentokrát tam u...

16. 12. 2021

Třetí Roráty při svíčkách - čtvrtek 6:30

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista, k níž můžeme zařadit jak cvičen...

17. 12. 2021

Nešpory v Adventu

Každý adventní pátek večer se v 17 hodin můžete přijít společně pomodlit žalmy – tedy stejné modlitby, jaké se modlil i Ježíš. Nemu...

17. 12. 2021

Návštěvy nemocných a starých

Prosinec je posledním měsícem v roce, čímž nám všem připomíná, že jsme o jeden rok starší, a tím i blíže ke konci své pozemské živ...Sledujte nás na
našem facebookuNaše farnost

I naše farnost je součástí celé církve. O tom, že papeži opravdu záleží i na názoru někoho, kdo by se považoval za opomíjeného anebo by neprošel jakýmsi sítem církevní struktury, svědčí skutečnost, že můžeme své podněty a názory posílat i přímo do Vatikánu.
Nicméně zkusíme se v našem společenství bavit otevřeně a nebát se své myšlenky formulovat. Abychom nesklouzli do byrokracie a hromadění papírů, jeden z vás bude celý proces na úrovni farnosti koordinovat, bude to Jiří Václavek.

Chcete-li se do práce synody zapojit, přihlaste se k odběru novinek na emailové adrese farnost.bubenec@gmail.com.


Než budete pokračovat dál, přečtěte si prosím následující slovo:
http://www.farnostbubenec.cz/foto/synoda_011636798081.pdf

A nyní první okruh otázek, nad kterými je vhodné se zamyslet, hledat odpověď a dokázat ji zformulovat: 

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi i ve společnosti kráčíme bok po boku po stejné cestě

1. Předkládá církev jasně a srozumitelně cíl lidského života?
2. Jak rozumíme pojmu "místní církev"?
3. Když říkáme "naše církev", koho tím máme na mysli? 
4. Kdo jsou popravdě ti, koho přijímáme jako spolupoutníky?
5. Je skutečně důležité jít životem k Bohu společně, proč?
6. Proč u nás nefungují anebo přestala fungovat menší společenství?
7. Vnímáme někoho, kdo by s námi rád sdílel společnou cestu, ale nenalézá odvahu?
8. Existují lidé nebo skupiny, kteří jsou úmyslně anebo prakticky opomíjeni ze strany církve?
9. Jak a kdo by je měl oslovit a přitáhnout?
10. Co by pomohlo tomu, aby se i věřící lidé více cítili součástí církve, cítili větší sounáležitost s církví?
Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.