Aktuality


dnes

Biblický večer

Exodus, kapitoly 25–29 Poslední středu v měsíci věnujeme tématům probíraným v září a říjnu, osobní i společné sdílení má poslou...Sledujte nás na
našem facebooku


29. 9. 2021

Biblický večer

123. ARCHA, STŮL A SVÍCEN
Exodus 25, 1–40
Zvláštní začátek pro instrukce ohledně nového liturgického života v židovské komunitě: Bůh přikáže, že se mají konat sbírky: lidé odevzdají zlato, stříbro a měď, dále nejvzácnější látky a kožešiny, aby mohly být vyhotoveny potřeby pro bohoslužbu. V první řadě jde o archu, jakousi posvátnou skříňku, kterou budou od této chvíle všude tahat s sebou, jako by nebylo dost jiných věcí, na které při putování musí dávat pozor a jako by nebylo dost starostí s komunitou, která postupuje dopředu velmi pomalu a zesláblá ještě musí čelit případným nájezdům okolních nomádů. Výklad další kapitoly knihy Exodus se bude zabývat jak nástinem konstrukcí archy, obětního stolu a rituálního svícnu, tak i rekonstrukcí doby, v níž se začnou tyto předměty používat. A chybět nebude ani odkaz do dnešní doby: v čem toto slovo je stále platné a aktuální i pro nás.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu "BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI"

Copyright © 2018 - 2021 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.